Jak powstaje gigantyczna masa mięśniowa? (Dr Piotr Kacz

W tym odcinku omawialiśmy podstawowe 4 filary budowania solidnej masy mięśniowej.